องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง [27 พฤศจิกายน 2564]
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง [25 พฤศจิกายน 2564]
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง [19 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ ประจำปี 2564 [17 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [16 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [10 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมวันพุธ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [4 พฤศจิกายน 2564]
กองช่าง และงานป้องกันฯ ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [2 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [28 ตุลาคม 2564]
ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [28 ตุลาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 51 - 60 (ทั้งหมด 150 รายการ)