องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น(จำนวน 4 ภาพ)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2562(จำนวน 4 ภาพ)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561(จำนวน 4 ภาพ)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562(จำนวน 5 ภาพ)
ประชุมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ(จำนวน 4 ภาพ)
ประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ ประจำเดือน ครั้งที่ 1 / 2562(จำนวน 4 ภาพ)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพงานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ2562(จำนวน 4 ภาพ)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน "ระบบการจัดการขยะอินทรีย์และน้ำเสียในโรงเรียน"(จำนวน 4 ภาพ)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562(จำนวน 5 ภาพ)
พิธีเปิดงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2562(จำนวน 4 ภาพ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 131 - 140 (ทั้งหมด 150 รายการ)