messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
งานทอดผ้าป่าสามัคคี และเปิดงานคณะหมอลำ ณ วัดธรรมเจดีย์ ม.2 วัดป่ามรรควัน ม.5
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ และโครงการสูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
การประชุมประจำเดือนเมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ที่เกิดในห้วงเดือนมีนาคม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
งานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
พิธีปัจฉิมนิเทศ​และมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่จบตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
การประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของอบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
โครงการบรรพชาสามเณรภาคภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชุมกองทุนสวัสดิการ อปพร.ตำบลแคนเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
พิธีเปิดโครงการวัน อปพร. ตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
วัน อสม.แห่งชาติ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง School Lunch “อาหารกลางวันของเด็กไทย“ และการขอรับสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ลงพื้นที่สำรวจการวางท่อระบายน้ำ และตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่เกิดเหตุวาตภัย
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น (ก.บ.จ.ขก.) ครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 1614 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81