องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
"โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ" [30 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [28 มีนาคม 2565]
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [23 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [21 มีนาคม 2565]
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [16 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [14 มีนาคม 2565]
กิจกรรมวันพุธ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [9 มีนาคม 2565]
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 มีนาคม 2565]
กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [8 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน [7 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 - 30 (ทั้งหมด 150 รายการ)