องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระพุทธชัยมงคล ประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิแห่งใหม่ และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือหลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [29 มิถุนายน 2565]
ซ้อมรำบวงสรวงใน พิธีอันเชิญพระพุทธชัยมงคลประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิแห่งใหม่ [22 มิถุนายน 2565]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [21 มิถุนายน 2565]
โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 [20 มิถุนายน 2565]
โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 [19 มิถุนายน 2565]
พิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ครั้งที่ 16 [18 มิถุนายน 2565]
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 [16 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2565 [15 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 121 - 130 (ทั้งหมด 273 รายการ)