องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​แ​คนเหนือ​ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามพร้อมให้คำแนะนำ​ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน​ จำนวน​ 2​ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [24 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) [19 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ก่อนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [14 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” ประจำปี พ.ศ. 2564 [7 เมษายน 2564]
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" [5 เมษายน 2564]
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [31 มีนาคม 2564]
พิธีปัจฉิมนิเทศ​และมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่จบตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 [30 มีนาคม 2564]
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานนอกสถานที่) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2564 [26 มีนาคม 2564]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [19 มีนาคม 2564]
กิจกรรมออกกำลังกาย​เพื่อสุขภาพ​ และ กิจกรรมจิตอาสาเรา​ทำความดีด้วยหัวใจ(ทำความสะอาด​ เก็บขยะฯรอบบริเวณ​สำนักงาน) สัปดาห์ที่ 1/2564 [17 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 101 - 110 (ทั้งหมด 150 รายการ)