องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 [26 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [15 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [15 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [9 พฤษภาคม 2566]
ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2566 [5 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [24 เมษายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ "ขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้า" พาสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [12 เมษายน 2566]
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [9 เมษายน 2566]
มอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [8 เมษายน 2566]
ประเมินคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ [7 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 293 รายการ)