messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88004 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เห็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 จากบ้านหนองเจ้าเมืองไปชลประทานบ้านหนองเจ้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 3 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามโครงการฝึกอบรบและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคาร และวางท่อระบายน้ำแบบท่อใยหินพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิด CCTV ภายในที่ทำการ อบต.แคนเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 สายทางข้างรั้วโรงเรียนโคกโกโคกกลางไปบ้านนายสมควร สมีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโ่รงเรียนสังกัด สพฐ.5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบัว สมีพันธ์ - ลำห้วยวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบัว สมีพันธ์ - ลำห้วยวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ 9 ตำบลแคนเหนือ จากบ้านนายสวาท ไสวดี - ลำห้วยวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกโก หมู่ 7 สายทางข้างวัดศรีสง่า - บ้านโคกกลาง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังเวิน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยปะครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยดอนปู่ตา บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 เชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองแวงสาธารณประโยชน์ จากที่นานายทองอยู่ สมอออน ไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนายเกรียงศักดิ์ อัศวเรืองสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อเอกสาร/คู่มือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้าย ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และกระดานนับคะแนน ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ไปโคกป่าติ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ลานกีฬาสนามฟุตซอล บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 กว้าง 24.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 4.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยวังเวิน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยปะครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
1 - 50 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2