ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ 5 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง