องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file 2.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file 3.คำปฏิญานตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file 4.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
find_in_page กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น "โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
find_in_page กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น"โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file กิจกรรม รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file (1.4) การดำเนินการมีส่วนร่วมผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file 1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสุูงสุดคนปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file 2 กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file 3 รายงานผลการดำเนินการในปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1