ชื่อเรื่อง : กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น "โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้"
รายละเอียด : วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัด และสมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น "โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้" พร้อมร่วมแสดงทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น มือขวาทับมือซ้าย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : 8K9BnObMon23005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้