องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 330
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ code:

 ประสานเจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมไฟฟ้าดับ 1 จุด บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3

แจ้งประสานกองช่าง เพื่อดำเนินการเรียบร้อยค่ะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:09 มีนาคม 2564)

แจ้งไฟฟ้าดับบ้านหนองเจ้าเมือง จำนวน 1 จุด ครับ

อบต.แคนเหนือ ประสานกองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าตามที่แจ้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:02 กุมภาพันธ์ 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร