องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคกโก หมู่ 7 ดับ 3 จุด หน้าบ้านพ่อวีระ สมีนาง 1 หลอด หน้าบ้านพ่อสมบูรณ์ ผิวใส 1 หลอด หน้าบ้านพ่อประหยัด จ่าบาล 1 หลอด ค่ะ

จะประสานเจ้าหน้าที่กองช่างให้ดำเนินการนะค่ะ

(โดย:อินทิรา บุญรอดราชกิจ เขียนเมื่อ:18 เมษายน 2566)

สอบถามเรื่องเปิดสอบรับลูกจ้างตามภาระกิจ จะเปิดสอบประมาณเดือนไหนค่ะ มีตำแหน่งอะไรบ้าง

ขออนุญาตตอบคำถามนะค่ะ ในห้วงระยะเวลานี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ยังไม่มีกำหนดดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างค่ะ หากมีกำหนดการสรรหาฯ จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานค่ะ

(โดย:เอวา บ้านวังยาว เขียนเมื่อ:05 เมษายน 2565)

อยากทราบข้อมูล ในเขตรับผิดชอบของ อบต แคนเหนือ มีโรงผลิตน้ำดื่มกี่แห่ง และที่ได้มาตรฐาน อย. กี่แห่ง ถ้าจะตั้งโรงงานต้องดำเนิดการอย่างไรครับ

- มีโรงงานน้ำดื่ม 1 ราย โรงงานน้ำดื่มดอกไม้ ค่ะ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายที่เรียกว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดว่ากิจการใดบ้าง ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น กิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม ที่ท่านสอบถามมา เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศฉบับดังกล่าว จึงเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ***การประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม มีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการประเภทนี้อยู่คือ อย.ท่านจึงต้องติดต่อขออนุญาต ผลิต และจำหน่าย ตามกฎหมายด้วย : ข้อมูลจากลิ้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตามนี้ค่ะ https://www.dbd.go.th/index_answer.php?tid=4064086 หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ภายในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

(โดย:คนจร เขียนเมื่อ:29 มีนาคม 2565)

แจ้งขอรถน้ำ ทำความสะอาด พระธาตุวัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือครับ

จะประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯให้ดำเนินการนะค่ะ

(โดย:คำหล้า ศรีคำ เขียนเมื่อ:14 มีนาคม 2565)

แจ้งไฟฟ้ส่องสว่างชำรุดที่บ้านหนองคูณ ม.3 ครับ

จะประสานเจ้าหน้าที่ทางกองช่างให้ตรวจสอบนะค่ะ

(โดย:สัญญา สุดดี เขียนเมื่อ:14 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามทาง อบต.ครับ ว่าเดือน พฤษภาคม 2564 กำหนดวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุวันที่เท่าไรครับ

ทาง อบต.แคนเหนือ กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 7 พ.ค.2564 ส่วนกำหนดเวลาทางหน่วยงานจะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบอีกครั้งค่ะ

(โดย:อภิชาติ กันหา เขียนเมื่อ:26 เมษายน 2564)

จดทะเบียนพาณิชย์ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้ค่ะ ในการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภท ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมคำขอและเอกสารประกอบสำหรับการจดทะเบียนเรื่องนั้นๆให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่ปรากฏดังต่อไปนี้ จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้ 1.แบบ ทพ. 2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 4.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

(โดย:สุธิดา ค้ำชู เขียนเมื่อ:16 ธันวาคม 2563)

7 รายการที่ดำเนินการแล้ว