องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ขอสอบถามทาง อบต.ครับ ว่าเดือน พฤษภาคม 2564 กำหนดวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุวันที่เท่าไรครับ

ทาง อบต.แคนเหนือ กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 7 พ.ค.2564 ส่วนกำหนดเวลาทางหน่วยงานจะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบอีกครั้งค่ะ

(โดย:อภิชาติ กันหา เขียนเมื่อ:26 เมษายน 2564)

จดทะเบียนพาณิชย์ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้ค่ะ ในการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภท ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมคำขอและเอกสารประกอบสำหรับการจดทะเบียนเรื่องนั้นๆให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่ปรากฏดังต่อไปนี้ จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้ 1.แบบ ทพ. 2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 4.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม

(โดย:สุธิดา ค้ำชู เขียนเมื่อ:16 ธันวาคม 2563)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 233