องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก "นายธีระชัย แสนภูวา" ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ผู้โพส : admin