องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
"โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ"
รายละเอียด : "โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ" วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือ ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.แคนเหนือ ​สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนหมู่ที่ 1 - 9 ตำบลแคนเหนือ ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ" โดยทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตพื้นที่รับผิดชอบเริ่มจาก บ้านแคนเหนือ - บ้านหนองเจ้าเมือง
ผู้โพส : admin