องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ณ สถานที่ฝึกอบรมห้องประชุมภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ นางศริญญา วิถีเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ
ผู้โพส : admin