องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ ประจำปี 2564
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย "นายวิฑูรย์ แนวคำดี" ประธาน กกต. อบต.แคนเหนือ และ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" ผอ.กกต.อบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือ ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร