messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1