องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS)
insert_drive_file ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำร้องต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอให้ดำเนินการซ่อมไฟสว่างสาธารณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำร้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1