องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder งานกองช่าง
insert_drive_file คำขอต่อใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คำขอรับใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอแก้ไขใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1