ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ (ลำห้วยขามปูน - บ้านแคนเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง