ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 จากหน้าปั้มน้ำมันเชื่อมทางระบายน้ำเดิมทางไปลำห้วยแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง