ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง