ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบชุดอาหารว่างพร้อมจัดหาน้ำดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง