ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 6 ชุด ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง