ชื่อเรื่อง : ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง