ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 45 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง