ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 14 รายการ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สวัสดิการหนังสือ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง