ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สวัสดิการหนังสือ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง