ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ข้างวัดศรีสง่าไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง