ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเสลี่ยงต้นเทียนพรรษา จำนวน 1 ต้น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง