ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตร สายทางข้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ไปลำห้วยปะครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง