ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูแหล่งน้ำสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง