ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน ผจ 6664 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง