ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง