ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง