ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง