ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหารถโดยสาร จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen zoo สวนสัตว์ แสนสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง