ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง