ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายและตัดตั้งป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง