ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 825 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง