ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง