ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนตคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 สายทางบ้านลิ้นฟ้า - โนนสวรรค์ (บริเวณที่ดินนายสมพร คำแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง