ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผจ 6664 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง