ชื่อเรื่อง : ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้