ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน และโรคระบาดในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง