ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อไฟล์ : gJbhbbPWed22519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้