ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 4/2567
รายละเอียด : วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ม.1 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางลำใย เอี่ยมอินทร์" บ้านแคนเหนือ ม.1 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 4/2567. (รายที่ 4 เดือน ตุลาคม 2566) จำนวนเงิน 16,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 26,600 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : HijPBUWMon105025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้