ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 3/2567
รายละเอียด : วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ม.5 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางหาญ สุดแสง" บ้านห้วยชัน ม.5 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 3/2567. (รายที่ 3 เดือน ตุลาคม 2566) จำนวนเงิน 16,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 31,600 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : 4kRXAmrFri91957.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้