ชื่อเรื่อง : กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 2/2567
รายละเอียด : วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดนันทาราม บ้านเหล่าหลวง ม.4 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นางทองลี นามจำปา" บ้านเหล่าหลวง ม.4 ในนามคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนเงิน 1,600 บาท กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 2/2567. (รายที่ 2 เดือน ตุลาคม 2566) จำนวนเงิน 16,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 28,200 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ชื่อไฟล์ : 2QobvDjTue103847.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้